Wikia

Varamozhi

Help:Contents/Editor

< Help:Contents

90pages on
this wiki
Talk1

InstallationEdit

 1. Go to download page
 2. Wait 15 seconds for the download to start
 3. Save the file to Desktop
 4. Open/run the downloaded file
 5. If Varamozhi Editor is already installed,
  1. Program will prompt for uninstalling the previous version. Click Yes.
  2. Once the uninstall is done, open the downloaded file once more.
 6. Click next, next, next, finish
 7. Right click on Start and left click on Explore to get Windows Explorer.
  Malayalam-start-explorer
 8. In the Windows Explorer go to fonts directory inside Varamozhi installation (typically C:\Program Files\Varamozhi Editor\fonts). Right click on Matweb.ttf and select 'Copy'.
  Malayalam-desktop-font-copy
 9. In the Windows Explorer itself go to My Computer, Local Disk (C:), Windows, Fonts folder. Right click and select paste.
  Malayalam-windows-fonts-save

Basic UsageEdit

 • Double click on the Varamozhi Editor icon on Desktop
 • When Varamozhi is started, a black debug window pops up first. Do NOT type anything in this debug console. Soon after that, a white backgrounded window will open. This white window will have two parts.
 • If you close the black debug window, Varamozhi editor will get closed and your unsaved work will be lost. So don't do anything with the black debug console window until you are done with Varamozhi Editor.

Atap fiberglass, Properti semarang, Pintu dan jendela

 • If there are any problems, please search for solution in this help section.
 • If that is too much a hassle, please send me an email to my gmail.com id 'cibucj'. My response may be bit slower compared to mailing list route.

Junk characters in right windowEdit

When everything is OK right window should show real Malayalam. If you see only some obscure English like characters in there, then your font installation is not proper.

Remember, varamozhi installation never does any font installation. One need to do that manually.

By default, Varamozhi uses Mathrubhumi (Matweb) font. If you haven't alreadly installed that font, please copy .ttf files from font directory inside Varamozhi installation ( typically C:\Program Files\Varamozhi Editor\font) to C:\WINDOWS\Fonts or C:\WINNT\Fonts.

If you need more fonts please visit Varamozhi Font Cache.

===വരമൊഴി 1.3.3 വേര്ഷനും പഴയ തരം ASCII ഫോണ്ടുകളും===vvvവരമൊഴി 1.3.3 യിലെ പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസം അതില്‍ ASCII ഫോണ്ട് ആയി MatWeb-ല്‍ (മാതൃഭൂമി ലിപിയില്‍) മാത്രമേ സ്ക്രീനില്‍ മലയാളം കാണാന്‍ പറ്റൂ എന്നതാണ്. ASCII യിലെ മറ്റു മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ വേണമെങ്കില്‍ ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണി കൂടി ചെയ്യണം.

സാധാരണ ഗതിയില്‍ നമ്മെപ്പോലെയുള്ള പുരോഗമനവും വിവേകവുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് ഇനിയെന്തിനാണ് ASCII ഫോണ്ടുകള്‍‍? വരമൊഴിയില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ഗദ്യം മെനുവിലെ സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കില്‍ Control-U ഉപയോഗിച്ചോ ഉടനെ യുണികോഡിലേക്കു export ചെയ്ത് യുണികോഡ് മലയാളമായി വേണ്ടിടത്തേക്കു പകര്‍ത്തുകയാണ് ശരിയായ, അഭിലഷണീയമായ വഴി.

എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ മലയാളം ഫോണ്ടുകളിലുള്ള text യുണികോഡിലേക്കു മാറ്റി നവീകരിക്കാന്‍ ഇതു വേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ASCII ഫോണ്ടുകളില്‍ മാത്രം കത്തുകളും രചനകളും സ്വീകരിക്കുന്ന പഴഞ്ഞ്ഞ്ഞ്ഞ്ഞ്ഞ്ഞ്ചന് പത്രങ്ങള്‍ക്കും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ക്കും അയയ്ക്കുവാനുള്ള മലയാളം തയ്യാറാക്കാനും ഇതു വേണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കും.അങ്ങനെ വേണമെന്നു നിര്‍ബന്ധമുള്ളവര്‍ക്ക്, അത്യാവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക്,

1). വരമൊഴി സൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ VaramozhiEditorFontAddons-1.3.3.zip.gz എന്ന ഒരു ഫയല്‍ കൂടി Download ചെയ്യാം.

2). 4 MBയിലേക്ക് Compress ചെയ്തിട്ടുള്ള (ഇടിച്ചുചുരുക്കിയിട്ടുള്ള?) ഈ ഫയല്‍ WinRar അല്ലെങ്കില് WinZip പ്രോഗ്രാം വെച്ചു തുറന്നാല് അതിനുള്ളില്‍ വീണ്ടും ഒരു compressed ഫയല്‍ കാണാം.(ഫയല്‍നെയിം ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുക!)

3). 11 MBയുള്ള VaramozhiEditorFontAddons-1.3.3.zip എന്ന ഈ ഫയല്‍ വീണ്ടും WinRar അല്ലെങ്കില്‍ WinZip വെച്ചു തുറന്നാല്‍ മൊത്തം 59 MB വലുപ്പമുള്ള 28 ഫയലുകള്‍ കാണാം. ( 14 എണ്ണം lamvi എന്നും ബാക്കി 14 എണ്ണം Malvi എന്നും പേരുകളില്‍ തുടങ്ങുന്നു).

4). ഈ 28 ഫയലുകളും extract ചെയ്ത്, വരമൊഴിയുടെ Bin ഫോള്‍ഡറിലേക്ക് ( \Program Files\Varamozhi Editor\Bin ) കോപ്പി ചെയ്യണം.

5). ഇത്രയും സാവധാനം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരമൊഴി പ്രോഗ്രാം തുറക്കുമ്പോള്‍ വരമൊഴിയുടെ ഫോണ്ട് മെനുവില്‍ പുതിയതായി 14 ASCII ഫോണ്ടുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും!ഇപ്പോള്‍ വരമൊഴിയ്ക്ക് ഈ 14 ഫോണ്ടുകളും മനസ്സിലാക്കാനും കണ്‍വെര്‍ട്ടു ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവായി. പക്ഷേ ഇതുകൂടാതെ ഇനി ഫോണ്ടുകള്‍ തന്നെ വേണം. ആ ഫോണ്ടുകള്‍ വിന്‍ഡോസിന്റെ ഫോണ്ട് ഡയറക്റ്ററിയില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലേ വരമൊഴിയില്‍ വലതുവശത്ത് തക്കതായ മലയാളം കാണാന്‍ പറ്റൂ.

അതിനാല്‍ ആവശ്യമുള്ള ആ മലയാളം ഫോണ്ടുകളും വരമൊഴി സൈറ്റില്‍ നിന്നും(http://varamozhi.sourceforge.net/fonts ) വെവ്വേറെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ \Windows\Fontsഫോള്‍ഡറിലേക്കു കോപ്പിചെയ്തെടുക്കണം.

ഇത്രയുമായാല്‍ വരമൊഴിയില്‍ ആ പഴഞ്ചന്‍ ഫോണ്ടുകള്‍ ആവശ്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം.

Bold text===Installing font specific add-on===

Varamozhi and Varamozhi Font add-ons are seperate downloadables for versions 1.3.1 and above. Varamozhi binary only contains one ASCII malayalam font to type in malayalam and one unicode font to convert unicode to manglish. This is, in part, to promote unicode among varamozhi users. By design varamozhi provides malayalam ASCII font matweb (mathrubhumi) and AnjaliOldLipi as unicode font. In case if you need any other font to edit in a specific font of your choice or convert a pre-existing document in one font to another, you can download a font add-on download which contains other 14 fonts conversion rules as a zipped file. Here are the instructions:

 1. Go to download page
 2. Wait 15 seconds for the download to start
 3. Expand the VaramozhiEditorFontAddons.zip.gz file in WinZip or some other archival tool
 4. Again expand the VaramozhiEditorFontAddons.zip file inside by double clicking on it
 5. Extract all the .exe files to bin directory under varamozhi installation. Typically C:\Program Files\Varamozhi Editor\bin
 6. (Optional) Remove from the C:\Program Files\Varamozhi Editor\bin directory, malvi*.exe & lamvi*.exe files corresponding to the fonts you don't need. This will save some disk memory and will give a cleaner look for Font menu.
 7. Restart Varamozhi Editor. It will automatically detect all those font specific addons.

More downloadablesEdit

Go to Varamozhi repository in SourceForge.net to get source code or other downloadables or in case of download problems.

Edit operations like copy, paste and select allEdit

Somebody pointed out that we cannot use Ctrl-A to select all in Varamozhi windows. That is true. However, one could right-click to get a popup menu which lists various edit operations including copy, paste and select all. Also, ctrl-c, ctrl-v and ctrl-x do work as expected.

By accident, I discovered that Ctl-/ (Control foraward-slash) selects the entire content in the window.

This Tk Manual describes various other control commands possible in the editing window.

Use of Lock ModeEdit

You can lock so that only the manglish->Malayalam conversion takes
place and not the Malayalam->manglish one. (You can unlock it, if you want to paste some Malayalam and convert it to Manglish).

What is the big deal about this? An example: Assume, Malayalam->manglish is not locked. If you type ,"van", to get "വന്‍", Manglish-Malayalam translator recognizes it as an English word, and translates it as if you typed "വാന്‍". In order to avoid this, you can use "van#", which will be translated as വന്‍ in Malayalam window. So far so good. But if you click in the Malayalam window by accident, it will translate it back to "van" (and not van#) in the manglish window, which will be converted to "വാന്‍" (and not "വന്‍")!

Conversion from one font to anotherEdit

Say someone wants to convert an article in Kerala font to Matweb font. These are the steps to follow:

 1. Install add-on
 2. Set varamozhi font to Kerala
 3. Set the Lock to Unlocked state
 4. Then copy paste the text in Kerala font in the right side Malayalam window
 5. Change the font to Matweb


Steps to convert an article in deepika.com to Unicode:

 1. Install add-on
 2. Set Varamozhi editor font to ML-TTKarthika
 3. Set the Lock to Unlocked state
 4. Then copy paste the text from deepika.com in the right side Malayalam window
 5. Select File > Export to Unicode (UTF-8)

Transfer text from Varamozhi Editor to another application Edit

Suppose you were writing with Matweb font in Varamozhi Editor and wants to transfer that text to Microsoft Powerpoint. Just copy the text from Varamozhi Editor's right window and paste to Powerpoint. In powerpoint, select the copied text and change the font to Matweb.

It is always recommended to use Unicode for any kind of Malayalam texts. For this, do File > Export to Unicode. Then a browser window will pop up. Copy that Malayalam text to Powerpoint. No need to set the font.

Still better way is to use Mozhi Keyman and write the text in Powerpoint itself.

Changing the default behaviour of the editorEdit

Default configuration can be changed in varamozhi-config.pl residing in system temporary directory. System temporary directory is typically C:\Windows\Temp or C:\Documents and Settings\Your User Name\Local Settings\Temp or C:\Users\Your User Name\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Varamozhi Editor (in vista). (You can quickly reach the temp directory by typing in %temp% in the windows Run dialog or in any windows explorer address/location)

Useful configuration values in a sample file looks like this:


]zv.
21
¬lvZv ÓowIzv ^v¶ ]Øm\w
cqt]jv t]mÄ
Hcp kmln-X-y-Im-c\pw Hcn-¡epw ad-¡m³ ]äm¯ A\p`-hhpw AtXm-sSm¸w A¸w
A¼-c-¸p-am-bn-cn¡pw Nhd hnIm-knsâ BXn-Yyw k-zo-I-cn¨v Nhd F¶ sIm¨p {Kma-¯nÂ
F¯p-t¼mÄ. Hmtcm hoSp-IÄ¡p ap¶nepw \ne-hn-f¡p I¯n¨p h¨v FÃm Fgp-¯p-Imtcbpw
FXn-tcäv thZn-bn F¯n-¡p¶ A]qÀÆ-X-bmÀ¶ hc-th¸pw Fgp-¯p-Im-c-t\bpw
Fgp-¯n-t\bpw kzo-I-cn-¡p¶ coXnbpw Hcp ]t£ Nh-d-bn am{X-amWv ImWp-I. AtXmsSm
¸w hnIm-knsâ kmln-X-y-k-t½-f-\-§-fnse k¼-¶-amb Bk-zm-Z-I-k-ZÊpw Fgp-¯p-Imsc
A¼-c-¸n-¡pw.
Hcp {Kma-s¯bpw {Kma-¯n\v ]pd-¯p-f-f-h-tcbpw H¯p tNÀ¯p-sImv
t\cn«v CS-s]-Sen-
eqsS hni-zm-k-yX t\Sn Ccp-]-¯m-©m-aXv hmÀjn-Im-tLm-j-§-fn F¯n \n¡p-I-bmWv
Nhd hnIm-kv.-km-ln-X-y, kmwkv¡.-cnI cwK-§-fn am{X-aà tkh\, Btcm-K-y, Poh-Im-cp-W-y-
{]-hÀ¯-\-§-fnepw amXr-Im-]-chpw {]tbm-P-\-{]-Z-a-hp-amb \nc-h[n t\«-§Ä Dm-¡
p-hm³
Nhd hnIm-kn\v Ign-ªp.
]Xn-\m-tdmfw sNdp-¸-¡mÀ Nhd `c-Wn-¡m-hn-ep-ff aW¡q-\-bn Iq«w-IqSn Hcp
kmwkv¡m-cnI kwL-S\ F¶ Bibw DbÀ¶-t¸mÄ AXv ‘hnImkv’F¶ t]cn cq]-s¸-«p.
1984 P\p-hcn 26 dn¸-vfnIv Zn\-¯n-emWv hnImkv XpS-§n-b-Xv. hnImkv sse{_-dn, hnImkv h\n-
Xm-th-Zn, hnImkv Iu¬k-enMv skâÀ, hnImkv Nmcn-ä-nÄ {SÌv, hnImkv _me-thZn F¶n-
§s\ hnImkv Ct¸mgpw hfÀ¶p-sIm-t-
bn-cn-¡p-¶p.
hnIm-knsâ H¶mw hbmÀjn-tIm-Õhw DXvLm-S\w sNbvXXv ssh¡w N{μ-ti-J-c³
\mb-cm-Wv. aq¶p-s]-¬Ip-«n-I-fpsS hnhmlw \S-¯n-s¡m-Sp-¡-W-sa¶v ssh¡w, hnImfv {]hÀ¯-
I-tcmSv H¶mw hmÀjn-I-¯n ]s¦-Sp-¯p-sImv
\nÀt±-in-¨p. AXv aäp-f-f-hc sN¿p-¶-Xpt]
mse {]l-\-k-\-am-I-cp-sX¶pw ]d-ªp. B \nÀt±iw Gäp-hm§n CXp hsc 18 s]¬Ip-«n-
I-fpsS hnhmlw hnImkv \S-¯n-¡-gnªp.
1985þÂ F³.-F³.-]n-f-f-bpsS ‘Im]m-enI’ \mSIw \S¯n e`n¨ 12,000 cq] D]-tbm-Kn¨v
\mep skâ v Øew hnebv¡p hm§n. InWÀ Ipgn¨v an¨w h¶ a®pw s]mfn¨p amänb sI«n-
S-§-fpsS Ah-in-jvShpw D]-tbm-Kn¨v ]pc-bnSw \nI-¯n, sI«nSw ]Wnbpw Bcw-`n-¨p. D¸¶
]ncn-hn-eq-sSbpw kw`mh-\-I-fn-eq-sSbpw Hcp e£-t¯mfw cq] kz-cq-]n¨v BØm-\-a-μncw ]qÀ¯nbm-¡
n.
1992 apXÂ hnImkv sse{_dn Bcw-`n-¨p. \mem-bn-c-t¯mfw ]pkvX-I-§fpw 470 AwK-
§-fp-ap-ff sse{_-dnbpw \à \ne-bn {]hÀ¯n-¡p-¶p. ssh¡w N{μ-ti-J-c³ \mbÀ \ÂInb
300 ]pkvX-I-§-fp-am-bmWv sse_dn Bcw-`n¨Xv.
Poh-Im-cp-W-y-{]-hÀ¯-\-¯n-\mbn hnImkv {SÌpw {]hÀ¯n-¡p-¶p. {SÌnsâ t\Xr-X-z-
¯n ]m kw`-cW hnX-cW tI{μhpw {]hÀ¯n¨p hcp-¶p.
Nhd {Kmaw Xnanc tcmK hnap-à-am-¡pI F¶ e£-y-t¯msS Nh-d-bn-tebpw ]cn-k-c-{]-
tZ-i-§-fn-tebpw FÃm-h-cp-tSbpw I®p-IÄ ]cn-tim-[\ \S-¯n. 230 t]À¡v Xncp-s\Âthen
Ac-hnμv I®m-ip-]-{Xn-bn C³{Sm Hm¡p-eÀ sk³kv Øm]n¨v Xnanc ikv{X-{Inb \S-¯n.
2003þ04 hÀjw Nhd t\{X-Zm\ {Kma-am-¡p¶ ]cn-]mSn hnP-b-I-c-ambn \S-¸n-em-¡n. \nch[
n I-ym-¼p-I-fn-eqsS Is-
¯nb Im³kÀ tcmKn-IÄ¡v NnInÕ \ÂIn tcmK-hn-ap-à-am-¡n.
22
hnIm-knsâ hmÀjnI kt½-f-\-§-fn-eqsS Nh-d-bn-se-¯m¯ Fgp-¯p-ImÀ hnc-fw.
XI-gn, F³.-hn.-IrjvW hmc-yÀ, F³.-]n.-ap-l-½-Zv, Fw.-Sn.-hm-kp-tZ-h³ \mbÀ, ssh¡w N{μ-
ti-J-c³ \mbÀ, H.-F³.-hn., Fw.hn.tZh³, s{]m^.-Fw.-Ir-jvW³ \mbÀ, s]m³Ip¶w hÀ¡n,
Xncp-\-ÃqÀ Icp-Wm-I-c³, s]cp-¼-Shw {io[-c³, hn.-a-[p-kq-Z-\³ \mbÀ, IS-½-\n« cma-IrjvW
³, kpK-X-Ip-am-cn, kmdm tPmk^v F¶n-§s\ \nc \o-
Xm-Wv.
FÃm hmÀjn-Im-tLmj NS-§n-epw Ignª Imes¯ \à \mS-I-§Ä sXc-sª-
Sp¯v hnImkv \mS-I-thZn Ac-§n-se-¯n-¡p-¶p.
Pohn-X-¯nsâ FÃm taJ-e-I-fnepw {]hÀ¯n-¡p-¶-hÀ hnImkv AwK-§-fm-bp-v.
Ccp-]-¯©v hÀjw Ign-ªn«pw \qdp t]À am{X-amWv AwK-§Ä. hnIm-kn AwK-am-Ip-¶-
Xn\v AÀ¸-W-t_m-[hpw BßmÀ°Xbpw hne-bn-cp-¯p¶ ‘A{]âokv’ Imem-h-[n-bp-v.
hnImkv `mc-hm-ln-IÄ t]cpIÄ ]pd¯p hcp-hm³ B{K-ln-¡p-¶-h-c-Ã. AhmÀUp-
IÄ¡mbn At]-£n-¡m-dp-an-Ã. kÀ¡mÀ klm-b-¯nsâ ]pdtI t]mIm-dp-an-Ã.-P-\-§fp-ambp-
ff t\cn«v CS-s]-S-enepw klm-b-¯n-ep-amWv hni-zm-kw. B hni-zmkw apdp-sI-¸n-Sn¨v
hnImkv P\-§Äs¡m¸w \n¡p-¶p.

# refresh period in seconds for exported HTML/Unicode page
$refreshPeriod = 10;

# height of the window in characters
$height_chars = 15;

# width of Malayalam window in characters
$mwin_width_chars = 30;

# width of Manglish window in characters
$ewin_width_chars = 30;

# extra arguments to be passed down to varamozhi conversion executable
# those extra arguments are:
#  -b for disabling dictionary lookup
#  -h for html output
#  -u for unicode output along with malvi_mozhi_unicode
#  -f to get the font name
#  -g to enable debug output
#  -r to allow dot style r-chillu

$extra_args    = "";

This file is in Perl format.

Sending Varamozhi documentsEdit

If you and the recepient has Unicode setup, then export the document to Unicode from File menu. Internet Explorer(IE) will open with the exported content in Unicode. Copy the text from IE to your mail application and continue as if you have English text.

If you can't go via Unicode route, choose one of the following options:

Export the document to HTML using File menu. Internet Explorer(IE) will open with the exported content in varamozhi-exported-tmp.html. Now there are different methods one could adopt:

 1. Send this HTML document itself, if the person has the Malayalam font.
 2. Send this HTML document and the font used. Ask the receiving person to install the font before opening the document.
 3. Open this HTML document in MSWord. Save As .doc document with Embed TrueType fonts checked in the Options of 'Save As'. Don't check the 'Embed only the characters used'. Send this MSWord document.
 4. Redirect your printer to a PDF file using CutePDF writer. This is my prefered method if the recipient does not have a Malayalam font.
 5. Send as an image. Export to TIFF file using 'save as MDI' option in Office2003. Otherwise capture tools like Mr. Capture could be used. Last option would be use print screen (alt+Print screen) key and paste&crop that in any image editing tools like Gimp.

Saving or printing edited Malayalam documentEdit

Convert to HTML or Unicode through File menu. Then an Internet Explorer will pop up with the exported document. Print or Save through Internet Explorer's File menu.

Around Wikia's network

Random Wiki